Прикладна механіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

прикладна механіка, класифікація машин, теорія механізмів

Бібліографічний опис

Прикладна механіка [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів інженерно-хімічних спеціальностей / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Кірієнко, В. І. Коломієць. - Електронні текстові дані (1 файл: 3,58 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.

DOI