Навчально-методичні матеріали (ПМ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія механізмів і машин. Розділ «Кінематичний аналіз механізмів»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Кірієнко, Олена Анатоліївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія механізмів і машин. Деталі машин. Розрахунки механічних передач
  (НТУУ «КПІ», 2016) Кірієнко, Олена Анатоліївна; Гузенко, Юрій Михайлович; Данильченко, Ю. М.
 • ДокументВідкритий доступ
 • ДокументОбмежений
  Теорія механізмів і машин
  (2015) Лукавенко, Василь Петрович; Кірієнко, Олена Анатоліївна
 • ДокументОбмежений
  Теорія механізмів і машин
  (2012) Механiко-машинобудiвний інститут; Лукавенко, Василь Петрович; Кірієнко, Олена Анатоліївна; Овсієнко, Лариса Григорівна; НТУУ «КПІ»
  Методичні вказівки є складовою комплексу методичних вказівок до виконання лабораторних робіт із теорії механізмів і машин (ТММ) для студентів усіх технічних спеціальностей, що вивчають ТММ, та присвячені розділу курсу «Зрівноважування та віброзахист машин». Вони містять дві лабораторні роботи, а також комплект контрольних питань для захисту цих робіт. Характерною особливістю даних указівок є використання сучасних комп’ютерних технологій у підготовці та проведенні лабораторних досліджень.
 • ДокументОбмежений
  Методики оцінки економічної ефективності застосування піднімальних і транспортувальних машин
  (2011) Механiко-машинобудiвний інститут; Бондарєв, Сергій Валентинович; Горбатенко, Юрій Павлович; НТУУ «КПІ»
 • ДокументОбмежений
  Теорія механізмів і машин: Дослідження кінематичних передаточних функцій ШВМ з використанням ЕОМ
  (2011) Механiко-машинобудiвний iнститут; Горбатенко, Юрій Павлович; Бондарєв, Сергій Валентинович; Закора, Оксана Володимирівна; НТУУ «КПІ»
  Наданий матеріал покликаний допомогти студентам у поглибленому вивченні питань теорії створення алгоритмів кінематичного дослідження шарнірно-важільних механізмів аналітичним способом набутті практичних умінь та навичок розв’язання практичних задач даного спрямування з використанням ЕОМ.
 • ДокументОбмежений
  Теорія механізмів і машин: Синтез і аналіз шарнірно-важільних механізмів з об'ємним гідроприводом
  (2011) Механiко-машинобудiвний iнститут; Горбатенко, Юрій Павлович; Бондарєв, Сергій Валентинович; Закора, Оксана Володимирівна; НТУУ «КПІ»
  В методичних вказівках викладені теоретичні положення та описані практичні методи кінематичного синтезу, структурного та кінематичного аналізу, силового розрахунку, в тому числі з урахуванням сил тертя, таких механізмів
 • ДокументОбмежений
  Термінологічний словник-довідник з прикладної механіки для студентів інженерно-хімічних спеціальностей
  (2011) Механiко-машинобудiвний інститут; Кірієнко, Олена Анатоліївна; НТУУ «КПІ»
  Термінологічний словник містить 410 термінів та визначень, які охоплюють теорію механізмів і машин, основи опору матеріалів, деталей машин, теоретичної механіки, ілюстрований 135 рисунками, та відповідає навчальній програмі курсу «Прикладна механіка».
 • ДокументОбмежений
  Теорія механізмів і машин: Синтез плоских механізмів з нижчими парами
  (2011) Механiко-машинобудiвний iнститут; Кірієнко, Олена Анатоліївна; Овсієнко, Лариса Григорівна; НТУУ «КПІ»
  Методичні вказівки допоможуть студентам у вивченні курсу ТММ та у виконанні курсового проекту при проведенні синтезу шарнірно-важільних механізмів (ШВМ). У Додатку наведені завдання до курсового проекту з ТММ. У даних указівках також надаються рекомендації з визначення розмірів ШВМ для кожного завдання.
 • ДокументОбмежений
  Теорія механізмів і машин
  (2010) Кірієнко, Олена Анатоліївна; Механiко-машинобудiвний iнститут; НТУУ «КПІ»
  Курсове проектування з теорії механізмів і машин (ТММ) сприяє закріпленню, поглибленню та узагальненню отриманих у курсі теоретичних знань, застосуванню цих знань до комплексного розв'язання конкретних інженерних задач з дослідження та розрахунку механізмів і машин. Воно розвиває у студентів творчу ініціативу та самостійність, підвищує їх цікавість до вивчення дисципліни та прищеплює деякі навички науково-дослідної роботи.
 • ДокументОбмежений
  Теорія механізмів і машин: Синтез та аналіз механізму приводу
  (2010) Механiко-машинобудiвний iнститут; Кірієнко, Олена Анатоліївна; Овсієнко, Лариса Григорівна; НТУУ «КПІ»
 • ДокументОбмежений
  Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин
  (Вища школа, 2009) Бондарєв, Валентин Степанович; Дубинець, Олександр Іванович; Колісник, Микола Прокопович; Бондарєв, Сергій Валентинович; Горбатенко, Юрій Павлович; Барабанов, Василь Якович; Механiко-машинобудiвний iнститут
  Викладено сучасні теорію і методи розрахунків підіймальних і транспортувальних машин, які вивчаються в курсах «Підйомно-транспортні машини», «Підйомні установки» та «Гірничі транспортувальні машини». Наведено приклади розрахунків вантажопідіймальних машин (мостових, консольних поворотних і пересувних кранів, кранових механізмів з електричним та гідравлічним приводами), підйомників (скіпової і клітьової підіймальних установок, пасажирського ліфта), транспортувальних машин (стрічкових, пластинчастого, скребкового, гвинтового, вібраційного та інших конвеєрів, ківшових елеваторів, пневматичних і гідравлічних установок), ескалаторів з приводом у головній частині та з проміжним приводом. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка».
 • ДокументОбмежений
  Теорія механізмів і машин
  (2010) Механiко-машинобудiвний iнститут; Кірієнко, Олена Анатоліївна; НТУУ «КПІ»
  Мета даних методичних вказівок – допомогти студентам у курсовому проектуванні з теорії механізмів і машин, складанні, написанні та оформленні пояснювальної записки, виконанні креслень курсової роботи відповідно до вимог Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), а також у підготовці до захисту курсової роботи згідно з положеннями рейтингової системи оцінювання знань студентів (РСО).
 • ДокументОбмежений
  Теорія механізмів і машин
  (2009) Кірієнко, Олена Анатоліївна; Механiко-машинобудiвний iнститут; НТУУ «КПІ»
  Мета навчального посібника – допомогти студентам у самостійному засвоєнні курсу «Теорія механізмів і машин», підготовці до поточного контролю знань, виконанні курсової роботи або курсового проекту та складанні екзамену.
 • ДокументОбмежений
  Прикладна механіка
  (2009) Механiко-машинобудiвний iнститут; Кірієнко, Олена Анатоліївна; Коломієць, Віталій Іванович; НТУУ «КПІ»