Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

самостійна робота, типи самостійних завдань, правила написання рефератів, правила підготовки презентацій, критерії оцінювання

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. А. Сидоренко, Я. С. Грищенко. – Електронні текстові данні (1 файл: 978,6 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 92 с. – Назва з екрана.

DOI