Спеціальні методи термічної підготовки. Рекомендації до виконання розрахункової роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У посібнику викладено теоретичні відомості щодо визначення кількість тепла, що передалось випромінюванням матеріалу, визначення витрат повітря та палива, розрахунок товщини ізоляції печі та визначення висоти димаря та його діаметра для трубчатої печі. Наведено алгоритм виконання розрахункової роботи. Описано вимоги до оформлення та здачі розрахункової роботи. Наведені індивідуальні завдання для розрахунків. Всі необхідні довідкові дані для виконання розрахунків наведені в тексті посібника. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 133 Галузе машинобудування, буде також корисним для бакалаврів за спеціальностю 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

Опис

Ключові слова

Розрахунок, Печі

Бібліографічний опис

Степанюк, А. Р. Спеціальні методи термічної підготовки. Рекомендації до виконання розрахункової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра, за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / А. Р. Степанюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,37 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 37 с. – Назва з екрана.

DOI