Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для програмованого навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Робочий зошит призначений для дистанційного навчання студентів з дисципліни "Інженерна графіка". Він містить завдання для домашнього виконання та виконання на практичних заняттях, а також більш складні завдання для закріплення вивченого матеріалу.

Ключові слова

нарисна геометрія, інженерна графіка, проекціювання, точка, пряма, площина, поверхня, перетин

Бібліографічний опис

Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для програмованого навчання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів немеханічних спеціальностей / В. В. Ванін, Н. В. Білицька, О. Г. Гетьман, Н. В. Міхлевська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані: (1 файл: 23 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 69 с. – Назва з екрана.

DOI