Фізична хімія

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

фізична хімія, хімічна термодинаміка, фазові рівноваги та розчини, хімічна кінетика, електрохімія

Бібліографічний опис

Фізична хімія [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Рудницька, Т. А. Каменська, Т. В. Кірсенко, І. О. Ренський. - Електронні текстові дані (1 файл: 598 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI