Навчально-методичні матеріали (ФХ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізична оранічна хімія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пономарьов, Микола Євгенович; Каменська, Тетяна Анатоліївна
  Навчальний посібник з дисципліни «Фізична органічна хімія» складено у відповідності до навчальної програми для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньої програми «Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів» магістерського рівня освіти. Його структура базується на класичному принципі: розділи містять розгорнуті теоретичні відомості лекційного курсу, після яких в практичних заняттях наведено приклади розв’язку типових задач та запропоновано домашні завдання для самоконтролю. Матеріал посібника містить багато прикладів досліджень вчених КПІ. Посібник призначено для студентів хіміко-технологічних спеціальностей. Він може стати в нагоді для самостійного вивчення фізичної органічної хімії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика здобувачів ступеня магістра. Рекомендації щодо проходження та захисту звіту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Єфімова, Вероніка Гаріївна; Воробйова, Вікторія Іванівна; Пилипенко, Тетяна Миколаївна; Василькевич, Олександр Іванович; Хрокало, Людмила Анатоліївна
  У посібнику викладено основні засади проведення практики магістрантів, які навчаються за освітньо-професійною програмою. Навчальне видання містить мету і завдання, опис структури та порядок проходження практики. Запропоновано детальні рекомендації щодо проходження практики, розподілу робочого часу студентів-практикантів та зразки оформлення документів: індивідуального завдання, звіту та щоденника. Надано перелік обов’язків відповідального за практику, керівників практики від кафедри, керівника практики від організації та студентів-практикантів. Наведено порядок захисту результатів практики та критерії оцінювання. Призначений для студентів магістратури за освітньою програмою «Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», а також буде корисним науково-педагогічним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами організації та проведення практики.
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика здобувачів ступеня магістра. Рекомендації щодо проходження та захисту звіту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Єфімова, Вероніка Гаррієвна; Воробйова, Вікторія Іванівна; Пилипенко, Тетяна Миколаївна; Василькевич, Олександр Іванович; Хрокало, Людмила Анатоліївна
  У посібнику викладено основні засади проведення практики магістрантів, які навчаються за освітньо-професійною програмою. Навчальне видання містить мету і завдання, опис структури та порядок проходження практики. Запропоновано детальні рекомендації щодо проходження практики, розподілу робочого часу студентів-практикантів та зразки оформлення документів: індивідуального завдання, звіту та щоденника. Надано перелік обов’язків відповідального за практику, керівників практики від кафедри, керівника практики від організації та студентівпрактикантів. Наведено порядок захисту результатів практики та критерії оцінювання. Призначений для студентів магістратури за освітньою програмою «Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», а також буде корисним науково-педагогічним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами організації та проведення практики.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інноваційні хімічні технології органічних матеріалів. Нанотранспортні системи адресної доставки в косметиці та фармацевтиці. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чигиринець, Олена Едуардівна; Прокопенко, Віталій Анатолійович; Сокольський, Георгій Володимирович
  Навчальне видання призначене для опанування освітнього компонента «Інноваційні хімічні технології органічних матеріалів. Частина 1. Функціональні матеріали та наносистеми». У навчальному посібнику наведено розширений конспект лекцій з розділу, присвяченого наноносіям та адресній доставці ліків і біологічно активних речовин. Студенти мають можливість ознайомитися з сучасними напрямками розробки наноносіїв для інкапсуляції лікувальних речовин. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів «Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Матеріали навчального видання будуть також корисними для аспірантів та магістрантів інших спеціальностей, пов’язаних з хімічними технологіями.
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація: рекомендації до підготовки, вимоги до структури, змісту та оформлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чигиринець, Олена Едуардівна; Пилипенко, Тетяна Миколаївна; Хрокало, Людмила Анатоліївна; Воробйова, Вікторія Іванівна; Єфімова, Вероніка Гаріївна; Бутова, Катерина Дмитрівна
  Навчальне видання призначене для виконання кваліфікаційної роботи на здобуття другого ступеня вищої освіти «магістр». У навчальному посібнику розкривається організація наукової роботи, викладається методика написання та правила оформлення рукопису магістерської дисертації, розглядається порядок її захисту. Призначене для студентів магістратури за освітньою програмою «Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», а також буде корисне науковим керівникам магістрантів, науково-педагогічним працівникам та членам екзаменаційних комісій із захисту кваліфікаційних робіт.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проблеми якості косметичних засобів: Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Чигиринець, Олена Едуардівна; Сокольський, Георгій Володимирович; Бережницька, Олександра Степанівна; Воробйова, Вікторія іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Наукова робота за темою магістерської дисертації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Сокольський, Георгій Володимирович; Чигиринець, Олена Едуардівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація: Організація, вимоги до структури та оформлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Чигиринець, Олена Едуардівна; Пилипенко, Тетяна Миколаївна; Хрокало, Людмила Анатоліївна; Воробйова, Вікторія Іванівна; Єфімова, Вероніка Гаріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Технічний аналіз харчових добавок та косметичних продуктів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Воробйова, Вікторія Іванівна; Чигиринець, Олена Едуардівна; Пилипенко, Тетяна Миколаївна; Хрокало, Людмила Анатоліївна; Єфімова, Вероніка Гаріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізична хімія. Хімічна термодинаміка
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Каменська, Тетяна Анатолівна; Рудницька, Ганна Анатоліївна; Пономарьов, Микола Євгенович
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів: лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Пилипенко, Тетяна Миколаївна; Єфімова, Вероніка Гаріївна; Хрокало, Людмила Анатоліївна; Воробйова, Вікторія Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Біоорганічна хімія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017) Хрокало, Людмила Анатоліївна; Khrokalo, Liudmyla; Чигиринець, Олена Едуардівна; Chygyrynets, Olena; Воробйова, Вікторія Іванівна; Vorobyova, Viktoria
 • ДокументВідкритий доступ
  Екологічна безпека технологічних процесів у харчовій та косметичній галузях
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016) Хрокало, Людмила Анатоліївна; Khrokalo, Liudmyla; Чигиринець, Олена Едуардівна; Chygyrynets, Olena; Васькевич, Алла Іржіївна
 • ДокументОбмежений
  Фізична хімія
  (2012) Чигиринець, Олена Едуардівна; Пилипенко, Тетяна Миколаївна; Єфімова, Вероніка Гаріївна; Хіміко-технологічний; НТУУ «КПІ»
 • ДокументОбмежений
  Фізична хімія
  (2012) Чигиринець, Олена Едуардівна; Пилипенко, Тетяна Миколаївна; Єфімова, Вероніка Гаріївна; Хіміко-технологічний; НТУУ «КПІ»
 • ДокументОбмежений
  Поверхневі явища та дисперсні системи
  (2011) Хіміко-технологічний; Бережницька, Олександра Степанівна; Пономарьов, Микола Євгенович; Ренський, Ігор Олександрович; Пилипенко, Тетяна Миколаївна; Єфімова, Вероніка Гаріївна; НТУУ «КПІ»
  У даних методичних вказівках викладено питання теорії в об’ємі, що необхідний для правильного виконання розрахунків, наведено розв’язки типових задач та варіанти завдань для домашнього виконання.
 • ДокументОбмежений
  Фізична хімія
  (2010) Хіміко-технологічний; Рудницька, Ганна Анатоліївна; Каменська, Тетяна Анатоліївна; Кірсенко, Тетяна Володимирівна; Ренський, Ігор Олександрович; НТУУ «КПІ»
 • ДокументОбмежений
  Фізична хімія: Ч. 2
  (2007) Хіміко-технологічний; Каменська, Тетяна Анатоліївна; Кірсенко, Тетяна Володимирівна; Малєтін, Юрій Андрійович; Ренський, Ігор Олександрович; Рудницька, Ганна Анатоліївна; НТУУ «КПІ»
  Дані вказівки складаються з двох частин, що містять основні типи задач з п'яти розділів курсу фізичної хімії. В першій частині наведені завдання до трьох розділів: хімічної термодинаміки, хімічної рівноваги, фазових рівноваг та розчинів, а в другій – до хімічної кінетики та електрохімії. Задачі складені у 30-ти варіантах; студент виконує той варіант, який визначає для нього викладач. На початку кожного розділу коротко наведені теоретичні відомості та формули, що необхідні для розв'язання задач.
 • ДокументОбмежений
  Фізична хімія: Ч. 1
  (2006) Каменська, Тетяна Анатоліївна; Кірсенко, Тетяна Володимирівна; Малєтін, Юрій Андрійович; Ренський, Ігор Олександрович; Рудницька, Ганна Анатоліївна; Хіміко-технологічний; НТУУ «КПІ»
  Дані вказівки складаються з двох частин, що містять основні типи задач з п’яти розділів курсу фізичної хімії. В першій частині наведені завдання до трьох розділів: хімічна термодинаміка, хімічна рівновага, фазові рівноваги та розчини, а в другій – до хімічної кінетики та електрохімії. Задачі складені у 30-ти варіантах; студент виконує той варіант, який визначає для нього викладач. На початку кожного розділу коротко наведені теоретичні відомості та формули, що необхідні для розв’язання задач.
 • ДокументОбмежений
  Фізична хімія: Термодинаміка. Фазові рівноваги та розчини
  (2009) Хіміко-технологічний; Рудницька, Ганна Анатоліївна; Каменська, Тетяна Анатоліївна; Кірсенко, Тетяна Володимирівна; НТУУ «КПІ»
  Методичні вказівки розроблено для виконання студентами лабораторного практикуму з фізичної хімії. Наведено стислі теоретичні відомості щодо кожної лабораторної роботи, викладено методику проведення експерименту та обробки одержаних даних.