Магнетики в електроніці. Курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Розглянуто основні магнітні властивості твердих тіл та їх застосування в електроніці, у тому числі сучасні магнітні електронні прилади для досліджень у біології та медицині. Особлива увага приділяється феромагнетикам, антиферомагнетикам і феримагнетикам. Наведені основи теорії, основні експериментальні дані та технічні характеристики магнітних матеріалів, необхідні для застосування у прикладній фізиці. Описані дослідження нанофізики магнетиків: аналізується вплив структури на фізичні властивості магнітних наноматеріалів і перспективи розвитку нового наукового напрямку – спінтроніки. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою підготовки магістрів за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка». Може бути використано студентами, аспірантами, інженерами й науковими співробітниками, які спеціалізуються на мікро- та наноелектроніці.

Опис

Ключові слова

магнетики, нанофізика магнетиків, спінтроніка

Бібліографічний опис

Магнетики в електроніці. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» освітньої програми «Мікро- та наноелектроніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. М. Поплавко, О. В. Борисов, І. П. Голубєва, Ю. В. Діденко. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,44 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 365 с. – Назва з екрана.

DOI