Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Розрахунок та вибір посадок з натягом

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

взаємозамінність, посадки з натягом

Бібліографічний опис

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Розрахунок та вибір посадок з натягом [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студ. напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Герасимчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 544 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI