Навчально-методичні матеріали (ККМ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 115
 • ДокументВідкритий доступ
  Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв. Кінематичний аналіз металорізальних верстатів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Шевченко, Олександр Віталійович
  Розглянуто кінематичні, конструктивні особливості та порядок налагодження металорізальних верстатів і іншого металообробного обладнання. Викладено принципи кінематичного настроювання верстатів. Визначено форму і порядок складання рівнянь кінематичного балансу та формул настроювання для кінематичних ланцюгів верстата. Наведено перелік умовних позначень елементів кінематичних схем верстатів. Розглянуто кінематичні особливості верстатів для обробки тіл обертання, призматичних деталей, абразивної обробки, зуборізних, багатоопераційних та верстатів з ЧПК.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування рiзальних iнструментiв. Фрези
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Солодкий, Валерій Іванович
  Наведено теоретичнi та практичнi вiдомостi з проектування фрез загального та спецiального призначення. Теоретичнi положення супроводжуються практичними рекомендацiями. Розглянуто особливостi проєктування фрезерного iнструмента рiзного призначення. Наведенi методики та приклади профiлювання та проектування черв’ячних фрез цiльної конструкцiї для обробки шлiцьових та багатогранних валiв. Для викладачiв та студентiв усiх форм навчання за технiчними спецiальностями
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтелектуальна власність. Практичні аспекти
  (ІСМА, 2023) Даниленко, Юлія Анатоліївна; Юрчишин, Оксана Ярославівна
  Посібник рекомендовано для наукових співробітників, інженерно-технічних працівників наукових установ та промислових підприємств, викладачів університетів, аспірантів та студентів ВУЗів як джерело базових знань щодо набуття прав на результати наукових досліджень і подальшу їх комерціалізацію. Метою цього посібника є в доступній формі надати роз’яснення щодо правильного проведення патентно-кон’юнктурних досліджень, оформлення заявок на реєстрацію об’єктів права промислової власності та авторського права в Україні та можливості їх міжнародної реєстрації. Проаналізований досвід комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, створених в результаті здійснення наукових досліджень. Наведений у посібнику матеріал базується на сучасному стані українського законодавства відповідно до об’єктів авторського права та об’єктів промислової власності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дипломний проєкт бакалавра. Автоматизація набору тексту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Солодкий, Валерій Іванович
  У посiбнику розглянутi питання виконання та оформлення випускної квалiфiкацiйної роботи технiчного спрямування. Детально описана структура роботи за роздiлами. Для кожного роздiлу наведенi приклади оформлення. Значна увага придiлена процедурi автоматизацiї пiдготовки текстової частини квалiфiкацiйної роботи. Розглянутi питання методологiї дипломного проєктування. Посiбник є корисним майбутнiм бакалаврам та їх керiвникам.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування різальних інструментів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Солодкий, Валерій Іванович
  Дисципліна "Проєктування різальних інструментів" розглядає обґрунтування раціональної конструкції інструменту для обробки поверхні заданої форми; методи проектування та конструювання інструментів; вирішення практичних проблем в інструментальному виробництві; здійснення розрахунків та аналіз геометричних параметрів різального леза з метою проєктування оптимального різального інструмента.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інформатика. Програмування на PYTHON
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Івановський, Олексій Анатольович; Парненко, Валерія Сергіївна
  У навчальному посібнику "Інформатика. Програмування на Python" викладено основні концепції інформатики та програмування з використанням мови Python. У посібнику міститься послідовний та доступний опис матеріалу, приділено увагу розбору ключових тем. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра, спеціальності 131 Прикладна механіка, а також всіх, хто бажає оволодіти програмуванням на Python. Завдяки структурованому підходу та чіткому поясненню концепцій, посібник буде також корисним для самостійного вивчення та поглиблення знань у цій області. Запропоновані завдання розраховані на різний рівень складності, що дозволяє кожному адаптувати навчання до своїх потреб та вмінь. Посібник "Інформатика. Програмування на Python" сприятиме формуванню розуміння алгоритмічного мислення та розвитку навичок програмування, що є важливими у сучасному цифровому світі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дипломний проєкт бакалавра. Виконання та оформлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Солодкий, Валерій Іванович
  У посiбнику розглянутi питання виконання та оформлення випускної квалiфiкацiйної роботи технiчного спрямування. Детально описана структура роботи за роздiлами. Для кожного роздiлу наведенi приклади оформлення. Значна увага придiлена процедурi автоматизацiї пiдготовки текстової частини квалiфiкацiйної роботи. Розглянутi питання методологiї дипломного проєктування. Посiбник є корисним майбутнiм бакалаврам та їх керiвникам
 • ДокументВідкритий доступ
  Приводи механізмів вантажопідіймальних машин
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Горбатенко, Юрій Павлович; Семенчук, Роман Вікторович
  Приводи механізмів вантажопідіймальних машин (ВПМ). – призначення і класифікація; привідні електродвигуни: конструктивні типи, характеристики, основи розрахунку електроприводу механізмів ВПМ; гідропривід: типові схеми гідроприводу механізмів ВПМ. Основи розрахунку об’ємного гідроприводу; приводи з двигунами внутрішнього згорання; пневмопривод; передавальні механізми.
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія технічних систем в аспектах досліджень та технічної творчості
  (Вежа-Друк, 2023) Кузнєцов, Юрій Миколайович; Придальний, Борис Іванович
  У пропонованому підручнику наведено основні поняття технічної системи та технічного процесу з ієрархією опису, закономірностями розвитку та показниками якості. Розглянуті структура і параметри технічної системи, їх класифікація, властивості та методи оцінювання, а також закони побудови і розвитку технічних систем. У роботі приділено значну увагу питанням дослідження, проектування, моделювання, ефективного застосування, прогнозування розвитку та генетичного синтезу і передбачення характеристик технічних систем, які створюються за допомогою сучасних методів інженерної творчості, зокрема з використанням універсальних генетичних операторів. Розглянуто також питання аналізу та синтезу технічних систем з системних позицій. Теоретичні та практичні питання ілюстровано прикладами створення машин і механізмів різного призначення. Підручник призначений для здобувачів освіти машинобудівних спеціальностей, а також може стати у пригоді аспірантам, конструкторам і технологам, які займаються дослідженням, виробництвом та експлуатацією технічних систем різних видів. Автори присвячують випуск підручника відзначенню 125-ої річниці заснування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічне обладнання з паралельною кінематикою. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Кузнєцов, Юрій Миколайович
  В лабораторному практикумі наведені методичні вказівки до семи лабораторних робіт, які присвячені вивченню, налагодженню і відпрацюванню формоутворюючих рухів на малогабаритному обладнанню каркасного компонування з механізмами паралельної структури (МПС), дослідженню точності позиціювання модуля лінійного переміщення, високошвидкісного інструментального затискного патрона типу CoroGrip, самодіючого мотор-шпинделя. В розробках робіт приймали участь кандидати технічних наук Степаненко О.О. і Недобой В.А., аспіранти Кеба П.В., Манжола М.Ю., Олійник К.О., Рожко О.І., Солнцев О.В. Призначений для магістрів і може бути корисним для наукових працівників, інженерів і аспірантів, що навчаються за напрямами «Прикладна механіка» і «Галузеве машинобудування».
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінка відповідності продукції машинобудування та системи управління якістю. Курс лекцій. Частина 1
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ромашко, Алла Сазонівна; Шишкін, Валерій Миколайович; Кравець, Олександр Михайлович; Майданюк, Сергій Володимирович; Слободянюк, Іванна Валентинівна
  В посібнику викладено основні аспекти щодо стандартизації, системи технічного регулювання, оцінки відповідності, управління якістю та організацій, що займаються зазначеними аспектами в сфері створення, виробництва та експлуатації продукції машинобудування. Посібник містить опис процедур щодо визначення стандартів, кодів УК НД, УКТЗЕД, ДКПП, КВЕД для конкретних видів продукції. Розглянуті особливості застосування Технічних регламентів України за застосовними в них модулями оцінки та стандартами. Наведено методики визначення ризиків. Запропоновано концепції оцінювання та зменшення ризиків на стадіях науково-дослідних робіт та проектування. Посібник призначений для здобувачів ступеня магістр за технічнимим спеціальностями, а також може бути корисним усім чия професійна діяльність стосується створення нових видів продукції та виробництва продукції, яка підпадає під дію Технічних регламентів України чи на яку, щонайменше, існують стандарти і щодо якої необхідне документування виконання процедур з оцінки відповідності та їх результатів, аналізування отриманих результатів, прийняття рішень за ними, доведення цих рішень до виробників продукції і її споживачів, збереження зазначених документів протягом регламентованого часу та надання їх на вимогу органів Державного ринкового нагляду України.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мова програмування Python. Модуль Matplotlib - наукова графіка
  (2023) Парненко, Валерія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Мова програмування Python. Tkinter - створення графічного інтерфейсу на Python
  (2023) Парненко, Валерія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Мова програмування Python. Tkinter - створення графічного інтерфейсу на Python
  (2023) Парненко, Валерія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Мова програмування Python. NumPy в Python
  (2023) Парненко, Валерія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Мова програмування Python. Tkinter - створення графічного інтерфейсу на Python
  (2023) Парненко, Валерія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Мова програмування Python. Tkinter - створення графічного інтерфейсу на Python
  (2023) Парненко, Валерія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Мова програмування Python. Модуль Matplotlib - наукова графіка
  (2023) Парненко, Валерія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Мова програмування Python. Модуль Matplotlib - наукова графіка
  (2023) Парненко, Валерія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Мова програмування Python. Tkinter - створення графічного інтерфейсу на Python
  (2023) Парненко, Валерія Сергіївна