Необхідність покращення підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників з питань безпечності промислових підприємств

Анотація

Опис

Ключові слова

безпечність промислового підприємства, переробна промисловість, інженерно-технічні працівники, нормативна дисципліна, вищий навчальний заклад, industrial enterprise safety, manufacturing, engineering and technical personnel, regulatory compliance, university, безопасность промышленного предприятия, перерабатывающая промышленность, инженерно-технические работники, нормативная дисциплина, высшее учебное заведение

Бібліографічний опис

Сторожук, В. М. Необхідність покращення підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників з питань безпечності промислових підприємств / В. М. Сторожук, О. В. Мельников ,В. М. Гвоздик // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 3(49). С. 115–124 – Бібліогр.: 17 назв.

DOI