Систематизація показників, що вливають на комплекс маркетингових комунікацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

комплекс маркетингових комунікацій, просування, реклама, стимулювання збуту, PR, особистий продаж, ринок, ресурси підприємства, фінансово-економічні показники, структура попиту, поведінка споживачів, конкуренція, переваги товару, переваги торгової марки

Бібліографічний опис

Маринчук Т. М. Систематизація показників, що вливають на комплекс маркетингових комунікацій / Маринчук Т. М., Стадніченко В. В. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 304 Кбайт). – 2013. – Вип. 7. – Бібліогр.: 14 назв. – Назва з екрана.

DOI