Реконструкція підземних споруд. Розрахунок і конструювання підсилення несучих елементів будівлі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-11

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

реконструкція, підземні споруди, розрахунок, конструювання, підсилення, несучи елементи будівли

Бібліографічний опис

Реконструкція підземних споруд. Розрахунок і конструювання підсилення несучих елементів будівлі [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 184 «Гірництво» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. М. Стовпник, А. Л. Ган, Л. В. Шайдецька. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,85 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 63 с. – Назва з екрана.

DOI