Проблеми оцінки фінансового стану підприємства і напрямки їх вирішення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансовий стан підприємства, оцінка фінансового стану підприємства, фінансова стійкість, financial condition of enterprise, assessment of the financial condition of enterprise, financial stability, финансовое состояние предприятия, оценка финансового состояния предприятия, финансовая устойчивость

Бібліографічний опис

Тульчинська С. О. Проблеми оцінки фінансового стану підприємства і напрямки їх вирішення / Тульчинська С. О., Нікітіна М. В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 295–301. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI