Построение ассоциативных правил на основе связи геометрических параметров шрифтов и объективной удобочитаемости

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Токарь О. В. Построение ассоциативных правил на основе связи геометрических параметров шрифтов и объективной удобочитаемости / О. В. Токарь, М. А. Зильберглейт // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 1(39). – С. 40–46. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI