Загальна хімія: Будова речовини

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У навчальному виданні розглянуті основні положення електронної будови атомів, зв'язок властивостей елементів з їх розміщенням у Періодичній системі, квантово-механічних уявлень про утворення хімічних зв'язків та структуру молекул, типів міжмолекулярних зв'язків, особливостей кристалічного стану речовини. Видання призначене для студентів технічних напрямів підготовки.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

будова атома, хімічний зв'язок

Бібліографічний опис

Загальна хімія: Будова речовини [Електронний ресурс] : навчальний посібник навчальної дисципліни «Загальна хімія» для студентів технічних напрямів підготовки / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Підгорний, Т. М. Назарова, Н. А. Гуц. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,99 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – Назва з екрана.

DOI