Іноземна мова професійного спрямування. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Іноземна мова професійного спрямування. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) [Електронне видання] : методичні рекомендації з технічного перекладу для викладачів англійської мови технічних факультетів та інститутів НТУУ «КПІ» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. В. Варянко, Л. М. Іванченко. – Електронні текстові данні (1 файл: 996 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 98 с. – Назва з екрана.

DOI