Історія розвитку хімії: від зародження до становлення класичної хімії XX століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою навчального посібника для самостійної роботи студентів «Історія розвитку хімії: від зародження до становлення класичної хімії XX століття» є створення уявлення про науку як про логічно єдину, безперервну систему знань про матеріальний світ, що закономірно розвивається. Історія хімії вивчає і описує складний процес накопичення специфічних знань, що відносяться до вивчення властивостей і перетворень речовин. В посібнику показано розвиток хімії до ХХ століття. Даний посібник буде корисний як для магістрів, так і для бакалаврів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія», які цікавляться історією розвитку хімії і становленням її як науки.

Опис

Ключові слова

історія хімії, становлення хімії, класична хімія, зародження хімії

Бібліографічний опис

Історія розвитку хімії: від зародження до становлення класичної хімії XX століття [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. М. Спасьонова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,51 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 54 с.

DOI