Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітнього ступеню «бакалавр» для студентів з напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв'язки з громадськістю»

Ескіз недоступний

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

дипломний проект

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітнього ступеню «бакалавр» для студентів з напряму підготовки 6.030302 «Реклама та зв'язки з громадськістю» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ; уклад. О. О. Балюн. – Електронні текстові данні (1 файл: 341 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 54 с. – Назва з екрана.

DOI