Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Посібник містить вісім розділів та охоплює розділи дисципліни «Фізико–хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла» і призначений для студентів освітнього рівня магістр спеціальності «Хімічні технології та інженерія» та освітньої програми «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів». Розглянуті особливості фізико-хімічної механіки дисперсних систем та матеріалів в технології кераміки та скла, основні принципи реології, структуроутворення в неорганічних дисперсних системах, роль хімії поверхні твердої фази в процесах формування структури та реологічні властивості дисперсійних систем на основі силікатів. Посібник може бути корисним для фахівців в галузі кераміки та скла, а також інженерних працівників промислових виробництв.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Пилипенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 133 с. – Назва з екрана.

DOI