Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Навчально-методичний комплекс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність

Бібліографічний опис

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, К. О. Кузнєцова. – Електронні текстові дані (1 файл: 827 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 91 с. – Назва з екрана.

DOI