До проблеми вивчення психологічного здоров’я особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Опис

Ключові слова

психологічне здоров’я, psychological health, психічне здоров’я, mental health, критерії психологічного здоров’я, criteria of psychological health, прийняття невизначеності, acceptance of uncertainty, фрустраційна толерантність, frustrating tolerance

Бібліографічний опис

Москаленко, О. В. До проблеми вивчення психологічного здоров’я особистості / Москаленко О. В., Блохіна І. О. // Вчені записки таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2022. – Том 33 (72), No 2. – С. 92-96.