Основи комп’ютерного дизайну: конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-06-02

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У посібнику описано інструментарій, необхідний для ефективного конструювання обладнання з використанням системи автоматизованого проектування Autodesk Inventor 2024, приділено увагу відомостям щодо налаштування і початку роботи з системою, пояснені підходи до оформлення конструкторської документації. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» може бути також корисним іншим здобувачам інженерних напрямів підготовки, а також широкому колу стейкхолдерів, зацікавлених у впровадженні сучасних комп’ютерних систем проектування.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Основи комп’ютерного дизайну: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Косенко, М. А. Бишко, О. О. Семінський. - Електронні текстові дані (1 файл: 3.35 Мбайт). - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. - 147 с. - Назва з екрана.

DOI