Основні властивості q-функцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

функція комплексної змінної, узагальнена q-функція, інтегральне рівняння, Function of complex variable, Generalized q-function, Integral equation, функция комплексной переменной, обобщенная q-функция, интегральное уравнение

Бібліографічний опис

Вірченко, Н. О. Основні властивості q-функцій / Н. О. Вірченко, О. В. Овчаренко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 4(114). – С. 32–38. – Бібліогр.: 14 назв.