Менеджмент регіонального розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Менеджмент регіонального розвитку [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент і бізнес–адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Кузнєцова, І. М. Манаєнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 21,25 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 404 с. – Назва з екрана.

DOI