Теорія механізмів і машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Курсове проектування з теорії механізмів і машин (ТММ) сприяє закріпленню, поглибленню та узагальненню отриманих у курсі теоретичних знань, застосуванню цих знань до комплексного розв'язання конкретних інженерних задач з дослідження та розрахунку механізмів і машин. Воно розвиває у студентів творчу ініціативу та самостійність, підвищує їх цікавість до вивчення дисципліни та прищеплює деякі навички науково-дослідної роботи.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

курсове проектування, теорія механізмів

Бібліографічний опис

Кірієнко, О. А. Теорія механізмів і машин [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів інженерно-хімічних спеціальностей / О. А. Кірієнко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,11 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI