Роль контролінгу у системі забезпечення ефективного управління розвитком підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

конролінг, система управління, контроль, переваги контролінгу, довгострокова перспектива, стратегічне управління, система «директ-костингу», konroling, system management, monitoring, controlling benefits, long-term strategic management system «direct costing», конролинг, система управления, контроль, преимущества контроллинга, долгосрочная перспектива, стратегическое управление, система «директ-костинг»

Бібліографічний опис

Кириченко С. О. Роль контролінгу у системі забезпечення ефективного управління розвитком підприємства / Кириченко С. О. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 222–227. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI