Деталі та вузли приладів. Розділ «Опір матеріалів, частина 1»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

опір матеріалів, деформація розтягу-стиску, деформація кручення, напружений стан, практичні заняття

Бібліографічний опис

Деталі та вузли приладів. Розділ «Опір матеріалів, частина 1» [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів приладобудівного факультету напрямку підготовки 6.051003 «Приладобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Ж. О. Павленко, Г. А. Богдан ; відп. ред. А. Г. Протасов. – Електронні текстові дані (1 файл: 784,47 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 35 с. – Назва з екрана.

DOI