Зв’язок між рівнями моральнісного розвитку й успішності соціальної адаптованості особистості в підприємницькій діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Політехніка

Анотація

Опис

Ключові слова

рівень моральнісного розвитку, соціальна адаптованість особистості, ресоціалізація, підприємницька діяльність, level of moral development, social adaptation of person, resocialization, entrepreneurial activity

Бібліографічний опис

Кононець, М. О. Зв’язок між рівнями моральнісного розвитку й успішності соціальної адаптованості особистості в підприємницькій діяльності / М. О. Кононець // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2016. – № 3 (48). – С. 107–115. – Бібліогр.: 28 назв.

DOI