Веб-дизайн 2.0 — проблема идентификации

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Тулин Е. И. Веб-дизайн 2.0 — проблема идентификации / Е. И. Тулин / Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 3(29). – С. 188–197. – Бібліогр.: 14 назв.

DOI