Управління ефективністю енерговикористання об’єктів галузі освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

моделі інтегрованих систем, управління ефективністю енерговикористання, об’єкти галузі освіти, аналіз енергоспоживання, енергоспоживання будівель, монографія

Бібліографічний опис

Управління ефективністю енерговикористання об’єктів галузі освіти [Електронний ресурс] : монографія / І. Ю. Білоус, В. І. Дешко, В. О. Сплавська [та ін.] ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 6,47 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 157 с. – Назва з екрана.

DOI