Конструювання і розрахунок основних елементів посудин та апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-02-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Підручник містить основні положення з конструювання і розрахунку основних елементів типового хімічного обладнання, вимоги до посудин та апаратів, нормативні параметри і допустимі напруження, теоретичні положення, питання для самоконтролю, алгоритми і приклади розрахунків, необхідний довідковий матеріал.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Андреєв, І. А. Конструювання і розрахунок основних елементів посудин та апаратів [Електронний ресурс] : підруч. для здобувачів ступеня бакалавра за спец. 133 Галузеве машинобудування / І. А. Андреєв ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 15,33 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 428 c. – Назва з екрана.

DOI