Current problems of water supply and pollution of water resources of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

water resources, river runoff, water supply, water pollution, biochemical oxygen consumption, maximum permissible concentration, водні ресурси, річковий стік, забезпеченість водними ресурсами, забруднення водних ресурсів, біохімічне споживання кисню, гранично-допустима концентрація, водные ресурсы, речной сток, обеспеченность водными ресурсами, загрязнение водных ресурсов, биохимическое потребление кислорода, предельно допустимая концентрация

Бібліографічний опис

Bendiuh, V. I. Current problems of water supply and pollution of water resources of Ukraine / Bendiuh V. I., Komarysta B. M. // Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 : збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 239–245. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI