Технології Big Data в інформаційній безпеці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

персональні дані, ймовірність, обробка логів, інформаційна безпека, big data, байєсівський підхід, кластерний аналіз, personal data, information security, log processing, bayes approach, cluster analysis, probability

Бібліографічний опис

Столова, О. В. Технології Big Data в інформаційній безпеці : магістерська дис. : 113 Прикладна математика / Столова Олеся Вячеславівна. – Київ, 2018. – 49 с.

DOI