Теорія механізмів і машин

Ескіз недоступний

Дата

2009

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета навчального посібника – допомогти студентам у самостійному засвоєнні курсу «Теорія механізмів і машин», підготовці до поточного контролю знань, виконанні курсової роботи або курсового проекту та складанні екзамену.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

теорія механізмів, види механізмів, кулачкові механізми, класифікація механізмів, зубчасті передачі

Бібліографічний опис

Кірієнко, О. А. Теорія механізмів і машин [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів інженерно-хімічних спеціальностей / О. А. Кірієнко ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані (19 файлів: 6,7 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.

DOI