Схемотехніка (Кредитний модуль 2 «Цифрова схемотехніка»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

алгебра логіки, електронні схеми, цифрові вузли, лабораторні роботи

Бібліографічний опис

Схемотехніка (Кредитний модуль 2 «Цифрова схемотехніка») [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізацій «Мобільні телекомунікації», «Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій», «Телекомунікаційні системи та мережі», «Інформаційно-комунікаційні технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. В. Трубаров. – Електронні текстові дані (1 файл: 436 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 22 с.

DOI