Основи надійності літальних апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Викладено відомості з теорії надійності технічних об’єктів та систем, зокрема літальних апаратів, описано методи визначення і підвищення показників надійності на основі сучасних світових стандартів. Подано математичний апарат для статистичного та ймовірнісного оцінювання надійності літальних апаратів, розглянуто як невідновлювані, так і відновлювані об’єкти, надійність об’єктів при параметричних відмовах, ймовірнісно-фізичні моделі відмов. Висвітлено методи структурного резервування, синтезу високонадійних складних технічних систем. Для студентів вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

надійність, dependability, безвідмовність, reliability, відмова, failure, працездатність, up state, наробіток, operating time, довговічність, durability, резервування, redundancy

Бібліографічний опис

Нечипоренко, О. М. Основи надійності літальних апаратів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. М. Нечипоренко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,31 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 239 с. – Назва з екрана.

DOI