П'ять базових вправ для зростання м'язів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НПУ імені М.П. Драгоманова

Анотація

Опис

Ключові слова

максимальна вага, динамічний малюнок, раціональний розподіл зусиль, м’язові зусилля, динамічні силові можливості, maximal weight, dynamic picture, rational distribution of efforts, muscular efforts, dynamic power possibilities, максимальный вес, динамический рисунок, рациональное распределение усилий, мышечные усилия, динамические силовые возможности

Бібліографічний опис

Крилов, А. Г. П'ять базових вправ для зростання м'язів / А. Г. Крилов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 1 (68). – С. 34–37. – Бібліогр.: 15 назв.

DOI

Зібрання