Теоретичні основи технології кераміки та скла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

технологія кераміки, технологія скла, технічна кераміка, скловаріння, шихта, склоутворення, випал, горіння палива

Бібліографічний опис

Теоретичні основи технології кераміки та скла [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. С. Суббота, Л. М. Спасьонова. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.56 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 206 с. – Назва з екрана.

DOI