Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів: вступ до алгоритмів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

алгоритми, структури даних

Бібліографічний опис

Федорін, І. В. Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів: вступ до алгоритмів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Комп’ютерні технології в біології та медицині» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / І. В. Федорін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 116 с. – Назва з екрана.

DOI