Фізична хімія: Термодинаміка. Фазові рівноваги та розчини

Ескіз недоступний

Дата

2009

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки розроблено для виконання студентами лабораторного практикуму з фізичної хімії. Наведено стислі теоретичні відомості щодо кожної лабораторної роботи, викладено методику проведення експерименту та обробки одержаних даних.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

фізична хімія, термодинаміка, фазові рівноваги та розчини

Бібліографічний опис

Фізична хімія: Термодинаміка. Фазові рівноваги та розчини [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Рудницька, Т. А. Каменська, Т. В. Кірсенко. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,5 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.

DOI