Збутова діяльність в системі управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Єремеєва, Н. Збутова діяльність в системі управління підприємством / Надія Єремеєва // В2В Marketing : збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 83–85. – Бібліогр.: 4 назв.

DOI