B2B Marketing (14 ; 2020 ; Київ)

Постійне посилання на фонд

Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «В2В Marketing», яка відбулася 29-30 квітня 2020 р. в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» на базі кафедри промислового маркетингу, факультету менеджменту та маркетингу, за підтримки Students’ Science Association (SSA) КПІ ім. Ігоря Сікорського, Української Асоціації Маркетингу (УАМ) та Навчально-дослідницької лабораторії маркетингової аналітики та бізнес-планування. Розглянуто широке коло актуальних питань промислового маркетингу, маркетингу інноваційної діяльності, маркетингового менеджменту, маркетингових досліджень та брендингу. Особлива увага приділяється проблемам та тенденціям сучасного промислового ринку України.

Переглянути

© ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 © Автори матеріалів