Енергетичні, економічні та екологічні показники енергоефективності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

енергетична ефективність, паливно-енергетичні ресурси, енергозбереження, енергетичні показники енергоефективності, системний підхід, енергоефективне проектування, energy efficiency, fuel and energy resources, energy conservation, energy efficiency indicators, systems approach, energy efficient design, энергетическая эффективность, топливно-энергетические ресурсы, энергосбережения, энергетические показатели энергоэффективности, системный подход, энергоэффективное проектирование

Бібліографічний опис

Денисюк, С. П. Енергетичні, економічні та екологічні показники енергоефективності / С. П. Денисюк, В. І. Василенко // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2016. – № 1 (43). – С. 33–44. – Бібліогр.: 22 назви.

DOI