Система аналізу великих баз даних з використанням дерев розв’язків

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Дослідження має актуальність у контексті розвитку рекомендаційних систем як маркетингового інструменту, оскільки пропонує унікальних гібридний алгоритм функціонування системи, з одного боку, да надає доступ до використання системи малим та середнім бізнесам, з іншого боку. Проект надає підприємствам можливість доступу до високоякісних аналітичних інструментів, мінімізуючи потребу у значних інвестиціях у розвиток власних аналітичних відділів. Важливість цієї роботи полягає у використанні новітніх досягнень машинного навчання та штучного інтелекту для ефективнішої взаємодії бізнесів з клієнтами та збільшення обсягів продажів. Мета дослідження. Вдосконалення концепції, моделювання, конструювання та програмна реалізація спеціалізованої рекомендаційної системи, що використовує гібридну модель, джерелом даних для якої є експертні знання та додаткова інформація про лікарські засоби, включаючи склад, аналоги, протоколи лікування та оцінки їх успішності. Практичне значення одержаних результатів. Практичною цінністю такого рішення є якісне покращення маркетингових можливостей підприємств без необхідності побудови власної системи, модернізації обчислюваних потужностей, тощо. Економічні розрахунки доказують доцільність створення стартапу за напрямком магістерської дисертації

Опис

Ключові слова

рекомендаційна система, ранжування, сесія користувача, хмарна система, експертний метод, гібридна модель, recommendation system, ranking, user session, cloud system, expert method, hybrid model

Бібліографічний опис

Кравець, О. В. Система аналізу великих баз даних з використанням дерев розв’язків : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Кравець Олексій Володимирович. – Київ, 2024. – 115 с.

DOI