Investigation of the fixing mechanism of aroma varnish coating in web offset printing

Анотація

Опис

Ключові слова

aroma varnish, film formation, the chemical and physical processes of consolidation, modeling, аромолак, плівкоутворення, хімічні і фізичні процеси закріплення, моделювання, пленкообразование, химические и физические процессы закрепления, моделирование

Бібліографічний опис

Investigation of the fixing mechanism of aroma varnish coating in web offset printing / S. Havenko, P. Petryk, R. Rybka, M. Labetska // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 3(49). – С. 66–71. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI