Вивчення впливу різних рухових режимів на функціональний стан серцево-судінної системи студентів основної медичної групи

Ескіз недоступний

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НПУ імені М.П. Драгоманова

Анотація

Опис

Ключові слова

цілеспрямоване тренування, фізичній підготовленості, кореляційний аналіз, лінійний регресійний аналіз, рухова активність, розвиток витривапості, основні “фізіологічні" чинники, purposeful training, to physical preparedness, crosscorrelatlon analysis, linear regressive analysis, motive activity, development of ndurance, basic "physiological“ factors, целенаправленная тренировка, физической подготовленности, корреляционный анализ, линейный регрессионный анализ, двигательная активность, развитие выносливости, основные физиологические факторы

Бібліографічний опис

Ігнатенко, Н. В. Вивчення впливу різних рухових режимів на функціональний стан серцево-судінної системи студентів основної медичної групи / Ігнатенко Н. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 25. – С. 78–83. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI

Зібрання