Магнітооптика. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У лабораторному практикумі представлені теоретичні відомості, опис лабораторних робіт з теми «Магнітооптичні ефекти. Магнітооптичні матеріали. Експериментальне спостереження магнітооптичних ефектів», що викладається для майбутніх фахівців за спеціальністю «Фізика та астрономія», наведені методичні вказівки до виконання цих робіт, містяться контрольні питання для самостійної роботи та підготовки до модульного контролю. Посібник призначений для здобувачів третього рівеня освіти (доктор філософії), які навчаються у закладах вищої освіти і вивчають нормативну навчальну дисципліну «Магнітооптика» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія». Посібник може бути корисним для науково-педагогічних працівників, які викладають курс фізики, під час планування та підготовки завдань до лабораторних робіт та модульних контрольних робіт з навчальних дисциплін «Магнітооптика», «Модуляційна поляриметрія», «Оптика».

Опис

Ключові слова

поляризація, дисперсія, електромагнітна хвиля

Бібліографічний опис

Лінчевський, І. В. Магнітооптика. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів третього рівня освіти (доктор філософії) / І. В. Лінчевський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,55 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 29 с. – Назва з екрана.

DOI