Фізика твердого тіла. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-01-27

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

фізика твердого тіла, лабораторна робота

Бібліографічний опис

Фізика твердого тіла. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Решетняк, Р. В. Захарченко, В. Н. Захарченко, Ю. Б. Скирта. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,23 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 189 с. – Назва з екрана.

DOI