Фізика твердого тіла. Лабораторний практикум

dc.contributor.authorРешетняк, Сергій Олександрович
dc.contributor.authorЗахарченко, Роман Валерійович
dc.contributor.authorЗахарченко, Валерій Никанорович
dc.contributor.authorСкирта, Юрій Борисович
dc.date.accessioned2022-06-30T10:24:30Z
dc.date.available2022-06-30T10:24:30Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.description.abstractukДаний практикум охоплює ряд питань з методів вимірювання параметрів напівпровідникових матеріалів та структур на їх основі та вивчення магнітних явищ в феромагнітних речовинах. Навчальний посібник містить такі розділи, як фізичні властивості p-n переходу, температурна залежність електропровідності металів та напівпровідників, ефект Холла, фотопровідність напівпровідників, магнітоопір в феромагнітних плівках, доменна структура феромагнітної плівки та інші. Представлення матеріалу відповідає сучасному рівню університетського курсу фізики твердого тіла для спеціальності 104 «Фізика та астрономія». Зміст посібника відповідає діючим на сьогоднішній день навчальним програмам класичних та технічних університетів. Для студентів бакалаврського та магістерського рівнів інженерних та природничих спеціальностей закладів вищої освіти.uk
dc.format.page189 c.uk
dc.identifier.citationФізика твердого тіла. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Решетняк, Р. В. Захарченко, В. Н. Захарченко, Ю. Б. Скирта. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,23 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 189 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.orcid0000-0003-2316-5396uk
dc.identifier.orcid0000-0002-7007-4043uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/48304
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфізика твердого тілаuk
dc.subjectлабораторна роботаuk
dc.titleФізика твердого тіла. Лабораторний практикумuk
dc.typeMethodical Materialuk

Файли